Levensbeschouwelijke vakken

Rooms katholieke godsdienst

Het vak rooms-katholieke godsdienst wil kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit. De leerkracht wekt hun aandacht voor vragen en gebeurtenissen in hun leven en in de wereld. Zo willen de lessen een appèl zijn, om zelf te groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven en bieden de lessen een gedegen kennismaking met het christendom. De leerkracht wil de leerlingen laten zien hoe christenen in de christelijke boodschap een rijke bron van leven vinden. Daartoe is het nodig rekening te houden met de beeldvorming in verband met God, Jezus en het christelijk geloven en leven opdat openheid mogelijk wordt voor christelijk geloven en leven, net als voor andere levensbeschouwingen en opvattingen.

Marijke Van Neygen


Zedenleer

In de zedenleerklas leren we over de hele wereld en onszelf.
We leren met aandacht en respect, luisteren naar anderen en we leren onze mening geven.
We leren denken en we leren schoonheid en liefde zien.
Al deze dingen zie je in het symbool van zedenleer: De Fakkel.

Kristien Steppé


Orthodoxe godsdienst

In de Orthodoxe Godsdienst gaan we op ontdekkingstocht in het Oude en Nieuwe Testament . Samen leren we over God en de relatie met de mens. Maar ook leren we over de mens zelf , en over de normen en waarden in relatie met de andere mens. Op een creatieve manier ontdekken we : de kerk, de iconen, de symboliek, de Feesten, de Sacramenten….

Mariëlle De Bom


 

Geen commentaren