Zorgbeleid

Zorg op maat

Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn. Door samen te werken word je sterker!  Zo heeft elke klas een een extra ondersteuner om in te spelen op de noden en talenten van de leerlingen. Diversiteit binnen Vijverbeek is een troef!

 

Juf Lennie Juf Annelies Juf Lucia Juf Kristel
Juf Dunia Meester Piet Juf Nathalie Juf Liesbeth

Kangoeroeklas

We hebben een echte kangoeroeklas (lagere afdeling)!

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, bieden we ook de sterke kinderen binnen onze school de nodige uitdaging.

Binnen het klasgebeuren krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten voor wiskunde en taal. Tijdens contractwerk worden uitdagende opdrachten voorzien.

Voor meerbegaafde kinderen kan de kangoeroeklas een extra stimulans betekenen.  We lopen niet vooruit op de leerstof, maar we gaan in de breedte werken: projectwerk, schaken, denkspelen, werken met multimedia, STEM-projecten, deelname aan de kangoeroewedstrijd, leren omgaan met winnen en verliezen, opzoeken van informatie…

Ook leren falen, ondervinden dat je van fouten kan leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen, een minder goede prestatie leren relativeren en leren van elkaar.

De kangoeroeleerlingen worden op regelmatige basis uit de klas gehaald om per graad of klasoverschrijdend aan de slag te gaan met uitdagingen.

Juf Nathalie

Differentiatieklas

Een klas vol identieke kleuters bestaat niet. Elke kleuter is anders, is uniek! Daarvoor hebben wij zorg op maat.

Differentiatie is de wijze waarop een juf met de verschillen tussen kleuters omgaat. Het doel is om het welbevinden van elke kleuter positief te houden, dan heb je gelukkige kleuters.

Sommige kleuters hebben in de klas een extra uitdaging nodig, vragen meer dan het aanbod in de klas. Daarvoor komen zij naar de differentiatieklas.

Er wordt samen overlegd wat kleuters willen doen, welk thema zij willen uitwerken, welke proefjes zij willen uitvoeren,….

Samen gaan wij de uitdaging aan….

Juf Kristel

Schrijfdans

Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode die de kleuters helpt voorbereiden op het eigenlijke schrijven.
Tijdens de activiteiten komen er een aantal patronen aan bod die ook bij het echte schrijven terugkomen (vb. lussen naar boven).
Eerst gaan de kinderen deze patronen motorisch ervaren en dit doen we door met heel het lichaam te bewegen, te ‘dansen’ op passende muziek. Daarna gaan we over naar het maken van ‘muziektekeningen’. Tijdens het maken van deze tekeningen krijgt het kind de kans om op zijn eigen ritme tegenstellingen te ervaren zoals snel en traag, links en rechts, boven en onder, enz. Er wordt soms ook met twee handen tegelijk gewerkt om de lateralisatie te bevorderen. Deze tekeningen kunnen op en met allerlei materialen gemaakt worden. Het maken van de tekeningen wordt bijna altijd begeleid met passende muziek.

Meester Piet

Veronica Sherborne bewegingspedagogiek

De bewegingspedagogie van Veronica Sherborne bevordert de ontwikkeling van de persoonlijkheid van alle kinderen.
Deze bewegingspedagogiek hecht veel belang aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden in combinatie met een positieve relatieopbouw. De totaalbenadering van het kind leidt tot gunstige resultaten op psychomotorisch, relationeel, sociaal en emotioneel vlak.
De oefeningen centreren zich rond:
• Bewust worden van het lichaam zodat kinderen zich beter thuis voelen in het eigen lichaam.
• Bewust worden van de ruimte, zowel de persoonlijke als de generale ruimte.
• Bewust worden van de anderen en een betere relatie ontwikkelen met de andere kinderen.

Tijdens de activiteiten werken wij:

• met elkaar.
• tegen elkaar.
• tesamen.
Met deze bewegingspedagogiek werken we aan vertrouwen en verbondenheid, hetgeen uiteindelijk leidt tot respectvoller gedrag.

Meester Piet

OndersteuningsNetWerk Centrum

ONW Centrum is een samenwerking van scholen gewoon, buitengewoon onderwijs en hun partners. We zetten ons in voor inclusief onderwijs. Vanuit de inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. Want samen vliegen we hoger!

https://www.onw-centrum.be/

Eva Gerlinde Evi