Zorgbeleid

Kangoeroeklas

We hebben een echte kangoeroeklas (lagere afdeling)!

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, bieden we ook de sterke kinderen binnen onze school de nodige uitdaging.

Binnen het klasgebeuren krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten voor wiskunde en taal. Tijdens contractwerk worden uitdagende opdrachten voorzien.

Voor meerbegaafde kinderen kan de kangoeroeklas een extra stimulans betekenen.  We lopen niet vooruit op de leerstof, maar we gaan in de breedte werken: projectwerk, schaken, denkspelen, werken met multimedia, STEM-projecten, deelname aan de kangoeroewedstrijd, leren omgaan met winnen en verliezen, opzoeken van informatie…

Ook leren falen, ondervinden dat je van fouten kan leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen, een minder goede prestatie leren relativeren en leren van elkaar.

De kangoeroeleerlingen worden op regelmatige basis uit de klas gehaald om per graad of klasoverschrijdend aan de slag te gaan met uitdagingen.

Juf Nathalie

Geen commentaren