Zorgbeleid

Zorg op maat

Co-teaching helpt om een krachtige leeromgeving te creëren, niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten. Verschillen worden als een troef uitgespeeld: leerkrachten kunnen elkaar perfect aanvullen met hun eigen talenten en competenties en fungeren als rolmodel voor verbindend leren in de klas. Met twee voor de klas staan biedt meer kansen om te differentiëren en dat maakt dat leerlingen beter bij de les zijn. Door samen te werken word je sterker!  Zo heeft elke klas een een extra ondersteuner om in te spelen op de noden en talenten van de leerlingen. Diversiteit binnen Vijverbeek is een troef!

 meester Piet    juf Kristel  juf Eva  

Kangoeroeklas

We hebben een echte kangoeroeklas (lagere afdeling)!

Omdat wij zoveel mogelijk trachten rekening te houden met de eigenheid van elk kind, bieden we ook de sterke kinderen binnen onze school de nodige uitdaging.

Binnen het klasgebeuren krijgen de leerlingen verrijkingsopdrachten voor wiskunde en taal. Tijdens contractwerk worden uitdagende opdrachten voorzien.

Voor meerbegaafde kinderen kan de kangoeroeklas een extra stimulans betekenen.  We lopen niet vooruit op de leerstof, maar we gaan in de breedte werken: projectwerk, schaken, denkspelen, werken met multimedia, STEM-projecten, deelname aan de kangoeroewedstrijd, leren omgaan met winnen en verliezen, opzoeken van informatie…

Ook leren falen, ondervinden dat je van fouten kan leren, doorzettingsvermogen ontwikkelen, een minder goede prestatie leren relativeren en leren van elkaar.

De kangoeroeleerlingen worden op regelmatige basis uit de klas gehaald om per graad of klasoverschrijdend aan de slag te gaan met uitdagingen.

Juf Nathalie

Differentiatieklas

Een klas vol identieke kleuters bestaat niet. Elke kleuter is anders, is uniek! Daarvoor hebben wij zorg op maat.

Differentiatie is de wijze waarop een juf met de verschillen tussen kleuters omgaat. Het doel is om het welbevinden van elke kleuter positief te houden, dan heb je gelukkige kleuters.

Sommige kleuters hebben in de klas een extra uitdaging nodig, vragen meer dan het aanbod in de klas. Daarvoor komen zij naar de differentiatieklas.

Er wordt samen overlegd wat kleuters willen doen, welk thema zij willen uitwerken, welke proefjes zij willen uitvoeren,….

Samen gaan wij de uitdaging aan….

Juf Nancy