Opvang

Voorschoolse opvang:
7u00 – 8u05: opvang in IBO Spinibo (gebouw op Boekfos-parking)
8u05 – 8u30: opvang in de school
De kinderen die voor 8u05 opvang nodig hebben worden naar Spinibo gebracht. Om 8u05 worden ze met de bus naar de school gebracht. Vanaf 8u05 is er opvang in de school.

Naschoolse opvang:
15u25 – 15u40: opvang in de school
15u40 – 18u15: opvang in IBO Spinibo (gebouw op Boekfos-parking)
De kinderen die om 15u40 nog in de opvang zijn, worden met de bus opgehaald en naar Spinibo gebracht waar er opvang is tot 19u00.

Opvang op woensdagnamiddag:

Kinderen die van de woensdagnamiddagopvang gebruik willen maken blijven eerst even op school en worden vervolgens met de bus opgehaald (rond 12u45) en naar Spinibo gebracht waar er opvang is tot 19u00.

Om veiligheidsreden vragen we deze afspraken strikt na te leven, kinderen mogen nooit zonder toezicht achtergelaten worden op het domein buiten de schooluren.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.